Karty zbliżeniowe: Visa Business PayWave oraz MasterCard Debit

Karty zbliżeniowa: Visa Business PayWave, Mastercard Business

Karty zbliżeniowe to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej lub dokonywać wypłaty gotówki w bankomatach lub kasach banków.

Karty te umożliwiają dokonywanie operacji standardowych z użyciem PIN-u oraz transakcji zbliżeniowych nie wymagających autoryzacji za pomocą numeru PIN lub podpisu.

Jednorazowy limit transakcji zbliżeniowej dla kart wynosi 50.00 zł

Za granicą obowiązuje limit ilościowy w wynosi 3 transakcje.

Karty wydawane są na okres 4 lat.