Kredyt inwestycyjny

Kwota kredytu: 75% planowanej inwestycji
Okres kredytowania: nawet do 15 lat
Oprocentowanie: zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M + marża banku
Spłaty kredytu: różne formy spłaty rat kapitałowych i odsetkowych (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne)