Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego, udzielanego w rachunku kredytowym, przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej kredytobiorcy, który jest znanym klientem Banku.

Twoje korzyści:

  • każda wpłata na konto spłaca kredyt, dzięki czemu odnawiana będzie kwota limitu;
  • spłaconą część kredytu możesz ponownie wykorzystać w okresie trwania umowy kredytowej;
  • akceptujemy dogodne formy zabezpieczeń kredytu;
  • odsetki będziesz płacić tylko za faktycznie wykorzystany kredyt.

Kredyt rewolwingowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności, przedmiotem kredytu rewolwingowego mogą być:

  • zapasy o charakterze stałym,
  • należności o charakterze stałym,
  • inne potrzeby/ cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolniczej).