Biznes +

Pakiet przygotowany dla klientów, którzy rzadko odwiedzają Bank, korzystają z karty i płatności bezgotówkowych oraz dostępu do konta przez Internet.

Najważniejsze korzyści:

- pierwszy miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku bez opłat

- prowadzenie rachunku bieżącego 20zł (jeżeli minimalny wpływ na konto z miesiąca poprzedniego jest min 30 000 zł – w przeciwnym przypadku opłata wynosi 35zł)

- przelewy wysyłane za pośrednictwem systemu Internet Banking na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce oraz na rachunki w innych bankach w tym ZUS i US –0,50 zł

- przez pierwszy rok nie pobieramy opłaty za użytkowanie karty bankomatowej