Prestiż +

Pakiet przygotowany dla klientów oczekujących bezpłatnego dostępu do rachunku przez internet

Najważniejsze korzyści:

- pierwszy miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku bez opłat

- prowadzenie rachunku bieżącego 60zł (jeżeli minimalny wpływ na konto z miesiąca poprzedniego jest min 100 000,00 zł - w przeciwnym przypadku 80zł)

- przelewy wysyłane za pośrednictwem systemu Internet Banking na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce oraz na rachunki w innych bankach w tym ZUS i US – 0,00 zł

- przez pierwszy rok nie pobieramy opłaty za użytkowanie karty bankomatowej

- overnigt –środki powyżej 100 000zł na okres nocny zostaną przeksięgowane na oprocentowane konto (oprocentowanie -0,10% )