Rachunek pomocniczy


Rachunek pomocniczy - służący do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych