Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy zabezpiecza deweloperowi środki na inwestycję, a klientowi –właściwe wykorzystanie jego pieniędzy przeznaczonych na nabycie nieruchomości. Transakcja z wykorzystaniem rachunku powierniczego umożliwia stronom wsparcie niezależnego, obiektywnego partnera finansowego. W zależności od potrzeb firmy i zawartych z nabywcami mieszkań umów deweloperskich Bank może zaproponować:

  • otwarty rachunek powierniczy – uruchomienie środków z tych rachunków następuje po zakończeniu każdego kolejnego etapu budowy

  • zamknięty rachunek powierniczy –uruchomienie środków następuje po zakończeniu budowy