Rachunki walutowe: EUR, USD


Proponujemy klientom prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych służące do rozliczeń dewizowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.