Karty zbliżeniowe: Visa Business PayWave oraz MasterCard Debit

Karty zbliżeniowe: Visa Business PayWave oraz MasterCard Debit.

Karty zbliżeniowe to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej lub dokonywać wypłaty gotówki w bankomatach lub kasach banków.

Karty te umożliwiają dokonywanie operacji standardowych z użyciem PIN-u oraz transakcji zbliżeniowych nie wymagających autoryzacji za pomocą numeru PIN lub podpisu.

Jednorazowy limit transakcji zbliżeniowej dla kart PayWave oraz Karty Mastercard wynosi 100.00 zł.

Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Karty Visa Busines Electron PayWave oraz Karta Mastercard wydawane są na okres 4 lat.