Kredyty preferencyjne z dopłatami do odsetek od ARiMR dla rolników

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR to atrakcyjna oferta dla rolników planujących dynamiczny rozwój swojej działalności.

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach umożliwia skorzystanie z szerokiego pakietu kredytów na preferencyjnych warunkach:

Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego

Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności przetwórczej oraz na udział w transformacji własnościowej sektora przetwórstwa rolnego

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
  • możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej
  • wysoką kwotę kredytu
  • długi okres kredytowania
  • okres karencji w spłacie kapitału
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
  • atrakcyjne oprocentowanie - częściowo płatne przez ARiMR