Kredyty Unijne SGB

„Kredyt unijny SGB”, który jest produktem pozwalającym sfinansować przedsięwzięcie realizowane w ramach programów unijnych, zarówno w części podlegającej dotacji, jak i w pozostałej.
„Kredyt unijny SGB” przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Jeden kredyt, o korzystnych warunkach, może finansować przedsięwzięcie zarówno w części pomostowej, tj. podlegającej zwrotowi z dotacji, jak i pozostałej części projektu.
O kredyt na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mogą ubiegać się:

  • rolnicy,
  • rybacy,
  • przetwórcy,
  • przedsiębiorstwa,


„Kredyt unijny SGB”udzielany jest na warunkach preferencyjnych :

  • korzystnego oprocentowania, opłat i prowizji,
  • finansowania przedsięwzięcia nawet w 100%,
  • możliwości karencji w spłacie kapitału,
  • indywidualnego terminarza spłaty kredytu dostosowanego do możliwości i potrzeb klientów.