Pakiet Agro

Służący Posiadaczowi do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.