Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla klientów w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach:

  • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
  • ubezpieczenie zwierząt
  • ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego
  • NW rolników
  • ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami Budżetu Państwa
  • ubezpieczenie kart płatniczych
  • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach