Karta Mobilna Visa

Użytkownicy kart:
O wydanie międzynarodowej karty mobilnej płatniczej Visa może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR).

Posiadacz rachunku może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby, która nie jest posiadaczem rachunku.

Karta mobilna Visa jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Można nią dokonywać płatności w sklepach, biurach podróży, hotelach itp. Karta Mobilna Visa umożliwia też stały dostęp do gotówki.

Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa lub Plus.

Transakcje bezgotówkowe dokonane kartą oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta Mobilna Visa wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Klienci posiadający kredyt odnawialny w rachunku mogą z niego korzystać również w ramach międzynarodowej karty płatniczej Visa.