Karty zbliżeniowe

Karty zbliżeniowe: Visa PayWave, Visa "młodzieżowa" PayWave oraz MasterCard .

Karty zbliżeniowe to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej lub dokonywać wypłaty gotówki w bankomatach lub kasach banków.

Karty te umożliwiają dokonywanie operacji standardowych z użyciem PIN-u oraz transakcji zbliżeniowych nie wymagających autoryzacji za pomocą numeru PIN lub podpisu.

Jednorazowy jak i dzienny limit transakcji zbliżeniowej dla kart Visa PayWave i Master Card wynosi 100.00 zł

Za granicą obowiązuje limit ilościowy i wynosi 3 transakcje.

Karty Visa PayWave, Visa "młodzieżowa" PayWave, Karta MasterCard wydawane są na okres 4 lat.