Lokaty

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach oferuje wiele atrakcyjnych sposobów oszczędzania pieniędzy. Oprócz tradycyjnych kont oszczędnościowych proponujemy szeroką gamę lokat terminowych w złotych oraz w walutach obcych.

Korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość przedłużenia lokaty na kolejny okres bez utraty wygenerowanych odsetek
  • minimalna kwota lokaty to 500 zł
  • środki na rachunku objęte są 100% gwarancją BFG do wysokości 100 000 EUR

Oprocentowanie lokat zgodne z Tabelą oprocentowania.
Oprocentowanie lokat terminowych od 150.000,00 zł może być indywidualnie negocjowane (maksymalny okres lokowania wkładów terminowych negocjowanych - 3 miesiące).

Załączniki


Tabela oprocentowania