Pakiet Internet +

Służy posiadaczowi - osobie fizycznej do gromadzenia oszczędności oraz przeprowadzenia rozliczeń osobistych lub związanych z prowadzonym gospodarstwem domowym
Na konto mogą wpływać osobiste dochody np. wynagrodzenie, świadczenia z ZUS, KRUS (emerytura, renta) stypendium. Rachunek może być prowadzony na jedną osobę lub kilka -maksymalnie 3 osoby.

Pakiet przygotowano dla klientów, którzy rzadko odwiedzają Bank, korzystają z karty i płatności bezgotówkowych oraz dostępu do konta przez Internet.

- otwarcie rachunku bez opłat

- opłata za prowadzenie rachunku 0 zł (przy założeniu, że klient posiada limit w koncie w wysokości co najmniej 1 000,00zł, w przeciwnym razie 10 zł/m-c)

- przelewy wysyłane za pośrednictwem systemu Internet Banking na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce oraz na rachunki w innych bankach w tym ZUS i US – 0 zł

- zlecenia stałe wprowadzenie/modyfikacja/realizacja w systemie Internet Banking – 0 zł

- przez pierwszy rok nie pobieramy opłaty rocznej za użytkowanie karty bankomatowej