Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów niemających innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP, bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy poziom dochodów konsumenta.

W ramach prowadzenia PRP klient otrzymuje:

  • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • wpłaty i wypłaty gotówki (w oddziałach i bankomatach),
  • polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe) i polecenie zapłaty,
  • transakcje przy użyciu karty debetowej (także zawierane na odległość),
  • prowadzenie PRP jest możliwe wyłącznie w walucie polskiej
  • w ramach świadczenia tej usługi można jednak wykonywać usługi płatnicze wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku oraz transakcje płatnicze na terytorium państw członkowskich EOG innych niż RP w walucie innej niż polska

Klientów zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego zapraszamy do naszych placówek.