Rachunek JUNIOR

Przeznaczony jest dla osób niepełnoletnich , które ukończyły 13 rok życia a nie ukończyły 18 lat. Do założenia rachunku potrzebna jest legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty i obecność opiekuna prawnego.

Twoje korzyści:

- otwarcie konta 0 zł

- prowadzenie konta 0 zł

- wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce banku 0 zł

- 0 zł za użytkowanie karty bankomatowej