Rachunek młodzieżowy

Przeznaczony jest dla ucznia lub studenta, który ukończył 18 lat ale nie przekroczył 30 roku życia.

Twoje korzyści:

- otwarcie konta 0 zł

- prowadzenie konta 0 zł (gdy minimalny wpływ na konto z miesiąca poprzedniego wynosi 500zł w przeciwnym wypadku 4zł)

- wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówce banku 0 zł.

- pierwszy m-c bez opłat za prowadzenie konta

- przez pierwszy rok nie pobieramy opłaty za użytkowanie karty bankomatowej