Rachunki walutowe: EUR, USD


Proponujemy klientom indywidualnym prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych Rachunki walutowe mogą być prowadzone jako:
  • Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie
  • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych