Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla klientów w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach:

  • ubezpieczenie mieszkań, domów również w budowie oraz ruchomości domowych.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • auto -casco
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
  • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach