linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty dla firm z gwarancją de minimis - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Kredyty dla firm z gwarancją de minimis

Nie obciążaj majątku firmy, skorzystaj z gwarancji de minimis.

Gwarancje de minimis pozwalają na łatwiejsze uzyskanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego firmom z sektora MŚP, co jest szczególnie istotne, gdy działalność trwa od niedawna lub gdy brakuje innego dostatecznego zabezpieczenia.
Kredyt dla firm z gwarancją de minimis BGK to nowe możliwości dla firmy. Na utrzymanie zespołu, rozszerzenie działalności, przeprofilowanie działalności.

Gwarancja de minimis to wygodna forma zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.
Zabezpiecza do 80% kwoty kredytu i do 1,5 mln euro. Jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK. Nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem.
Brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, której koszt to 0% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
Udzielana na okres do 75 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 120 miesięcy (kredyt inwestycyjny).
Przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku.

Gwaracja de minimis dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.

https://www.bskobierzyce.pl/gwarancja-de-minimis/