Bezpieczna rezerwa gotówki

dodano: 2017-10-03

Do 31.12.2017 roku kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach jest udzielny na preferencyjnych warunkach. Bank zrezygnował z opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku, a prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.

Oferta promocyjna przeznaczona jest dla klientów instytucjonalnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, którzy na dzień składania wniosku nie posiadają w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach kredytu w rachunku bieżącym.
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to najwygodniejszy sposób na zarządzanie płynnością finansową firmy. Przeznaczony jest na pokrywanie aktualnych potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
Zapraszamy do placówkach Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.

/fot. za pixabay.com/