Chroń swoje uprawy

dodano: 2017-10-05

2 października br. rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych w Concordia Ubezpieczenia. Tradycyjnie rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy przed szkodami spowodowanymi przez gradobicie, wiosenne przymrozki, deszcz nawalny lub huragan i skorzystać przy tym z dopłat budżetu państwa.
Concordia Ubezpieczenia, zgodnie z umowami zawieranymi rokrocznie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oferuje polisy z refundacją do 65% składki.
Składka za ubezpieczenie zależy od rodzaju i gatunku uprawy, położenia geograficznego pól uprawnych, klasy bonitacyjnej gleby, stawki taryfowej wyrażonej w % sumy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz wysokości dopłaty z budżetu państwa.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.