O banku

Misja Banku:

"Być bankiem uniwersalnym, solidnym, cieszącym się zaufaniem klientów, jak również wspierającym inicjatywy mające na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności"

Cele Banku:

  • zbudowanie wizerunku banku jako instytucji zaufania publicznego, postrzeganej jako przyjazny Klientom profesjonalista, świadczący nowoczesne usługi najwyższej jakości,
  • zapewnienie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług finansowych,
  • utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku,
  • zwiększenie udziału w lokalnym rynku,
  • uzyskanie znaczącego udziału w rynku usług detalicznych,
  • uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji i zaufania naszych Klientów,
  • budowanie trwałych relacji z Klientem,
  • nieustanne wzbogacanie oferty produktów i usług bankowych,
  • sprostanie coraz większym wymaganiom Klienta w zakresie pełnej obsługi.