linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Historia - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

O Banku Historia

Historia Banku Spółdzielczego w Kobierzycach sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. 25 czerwca 1950 roku odbyło się pierwsze zgromadzenie założycielskie, które zapoczątkowało istnienie instytucji finansowej pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. Od początku działalności głównym celem instytucji była obsługa finansowa okolicznych  mieszkańców.

W skład pierwszych organów zarządzających weszli: Ludwik Czuba – przewodniczący, Maria Orłowska – sekretarz, Jan Woźnica – członek zarządu. 2 maja 1961 roku Gminna Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Kobierzycach. Od 1961 roku Bankiem zarządzali: Mikołaj Pacholik – Przewodniczący Zarządu, Franciszek Hrycak – Członek Zarządu, Józef Zabrocki – członek Zarządu. W 1963 roku zmienił się zarząd Banku Spółdzielczego w Kobierzycach: Funkcję Prezesa objął Mikołaj Pacholik, Antoni Helim –  został powołany na Członka Zarządu oraz Bronisław Krawiec – był Członkiem Zarządu oraz  Dyrektorem Banku Spółdzielczego w Kobierzycach. W latach 1996 – 2006  Prezesem Banku Spółdzielczego w Kobierzycach był Ireneusz Nowicki. Jego następcą został Krzysztof Dzikowski, który tę funkcję pełni do dziś.

Jednym z  ważniejszych wydarzeń w historii Banku Spółdzielczego w Kobierzycach niewątpliwie jest budowa siedziby w Kobierzycach, która została oddana do użytku w 1971 roku i służy do dziś jako Centrala Banku.

W 1999 w wyniku przemian gospodarczych Bank Spółdzielczy w Kobierzycach połączył się z Bankiem Spółdzielczym we Wrocławiu oraz z Bankiem Spółdzielczym w Łagiewnikach. Dzięki temu Bank rozszerzył swoją działalność na gminę Jordanów Śląski, Gminę Łagiewniki oraz Wrocław.

Bank może poszczycić się zaufaniem na lokalnym rynku, czego wyrazem są nagrody: w roku 2008 Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach Pan Krzysztof Dzikowski otrzymał odznakę honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego za zasługi dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej. W 2011 roku Bank Spółdzielczy w Kobierzycach wyróżniony został nagrodą Orzeł Agrobiznesu. Jest to nagroda przyznawana firmom  z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia. To niezwykle ważna nagroda, podkreślająca rolę Banku Spółdzielczego w Kobierzycach we współpracy z Rolnikami. W 2013 roku Bank otrzymał wyróżnienie w konkursie Złoty Bank SGB. Otrzymanie tej prestiżowej nagrody świadczy o dynamicznym rozwoju banku i  aktywnej współpracy w ramach przedsięwzięć organizowanych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów obsługi klientów oraz świadczy o szerokiej gamie produktów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Kobierzycach działa na terenie Dolnego Śląska. Posiada placówki we Wrocławiu, Świdnicy, Łagiewnikach, Jordanowie Śląskim oraz w Kobierzycach.

Historia Banku Spółdzielczego w Kobierzycach to nie tylko historia instytucji finansowej, to również historia ludzi, którzy z wyjątkowym zaangażowaniem tworzyli struktury spółdzielczości. Bank przechodził liczne transformacje związane z regulacjami prawnymi, zachodzącymi zmianami technologicznymi  oraz społecznymi. Obecnie prowadząc działalność finansową z sukcesem łączy nowoczesność z doświadczeniem oraz tradycją.

Nieustannie rozwija technologię, nie zapominając przy tym, że bezpośredni kontakt z ludźmi jest w pracy Banku Spółdzielczego w Kobierzycach najważniejszy.  Nieprzerwanie od 1950 roku pracujemy na lokalnym rynku oferując usługi najwyższej jakości.

Galeria zdjęć