Historia

22.09.1950

Powstanie Banku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Kobierzycach.

02.05.1961

Zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Kobierzycach.

09.1971

Ukończenie budowy siedziby BS w Kobierzycach przy ul Spółdzielczej 5.

1975-1996

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach zrzeszony z Bankiem Gospodarki Żywnościowej O/Wrocław.

14.02.1997

Przystąpienie do Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu.

1998

Podjęcie Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli o połączeniu Banków Spółdzielczych w Kobierzycach, Łagiewnikach i Wrocławiu z dniem 01.01.1999 r.

22.01.2002

Podpisanie umowy zrzeszeniowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

10.08.2005

Otwarcie Filii we Wrocławiu.

03.09.2008

Odznaczenie NBP dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach.