Władze banku

Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach kieruje Zarząd w składzie:

  • Krzysztof Dzikowski - Prezes Zarządu
  • Monika Bernaś - Członek Zarządu
  • Monika Miśkowicz - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

  • Franciszek Paszkowski - Przewodniczący Rady
  • Piotr Adam Tadeusiak - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Irena Wilk - Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

  • Sylwester Jastrzębski
  • Bronisław Osiedlewicz
  • Józef Patryło
  • Barbara Klonowska