Władze banku

Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach kieruje Zarząd w składzie:

 • Krzysztof Dzikowski - Prezes Zarządu
 • Monika Bernaś - Członek Zarządu
 • Barbara Klonowska - Członek Zarządu
 • Monika Miśkowicz - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Franciszek Paszkowski - Przewodniczący Rady
 • Piotr Adam Tadeusiak - Z-ca Przewodniczącego Rady
 • Irena Wilk - Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

 • Sylwester Jastrzębski
 • Bronisław Osiedlewicz
 • Józef Patryło
 • Joanna Bednarska