linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Nagrody i podziękowania - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

O Banku Nagrody i podziękowania

Nagrody i podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Nagrody i podziękowania są potwierdzeniem jakości świadczonych usług finansowych. Wskazują na zaangażownie w nieustanny rozwój oferownych produktów, przy jednoczesnym zaangażowniu w rozwój środowiska lokalnego.

dalej

Nagrody i wyróżnienia przyznane Bankowi Spółdzielczemu w Kobierzycach przez różne instytucje.

Produkty

Nagrody

Złoty Bank SGB 2012
Orzeł Agrobiznesu

Podziękowania

Podziękowania

Kontakt z doradcą

  Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych).

  Ponadto wyrażam zgodę:

  1 na przesyłanie przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach korespondencji mailowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2 na używanie przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach do kontaktów ze mną automatycznych systemów wywołujących w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

  1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

  Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!