linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacje dodatkowe - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

O Banku Informacje dodatkowe

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

Polityka zarządzania konfliktami interesów

Polityka oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej

Opis poziomu kompetencji Rady Nadzorczej

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Umowy outsorcingowe

Sprawozdanie finansowe:

2022 – Bilans, rachunek wyników, pozabilans, zmiany w kapitale własnym, rachunek przepływów za 2022 rok

2022 – Opinia biegłego rewidenta – sprawozdanie NBR 2022 rok

2021 – Bilans, rachunek wyników, pozabilans, zmiany w kapitale własnym, rachunek przepływów za 2021 rok

2021 – Opinia biegłego rewidenta – sprawozdanie NBR 2021 rok

Polityka informacyjna:

2022

2021

2020

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji:

2022

2021

2020

2019

Polityka Ładu Korporacyjnego:

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego 2021-2022 – oświadczenie

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Polityka ładu korporacyjnego 2023 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Raport z oceny – ład korporacyjny za 2019 r

Raport z oceny – ład korporacyjny za 2020 r

Raport z oceny – ład korporacyjny za 2022 r

 

Uchwała w sprawie oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego

Uchwała w sprawie oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego za 2020 r

Uchwała w sprawie oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego za 2021 r

Uchwała w sprawie oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego za 2022 r