Gwarancja de minimis

W ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” Klienci Banku Spółdzielczego w Kobierzycach mają możliwość uzyskania korzystnego kredytu obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyt objęty jest poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, którym można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

Gwarancja de minimis:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
  • nie obejmuje odsetek, oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
  • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
  • dla gwarancji udzielonych do 31.12.2013r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji Klient nie ponosi żadnych kosztów, w drugim roku opłata wynosi 0,5% kwoty gwarancji.

Korzyści dla przedsiębiorców:

  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji, dla gwarancji udzielonych do 31.12.2013r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji Klient
  • nie ponosi żadnych kosztów, w drugim roku opłata wynosi 0,5% kwoty gwarancji,

Gwarancja de minimis umożliwia:

  • dostęp do finansowania kredytem obrotowym przedsiębiorcom nie mającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz banku kredytującego.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji de minimis w placówkach Banku Spółdzielczego w Kobierzycach i na stronie http://www.deminimis.gov.pl/.