IPS - System Ochrony Instytucjonalnej

Spółdzielcza Grupa Bankowa stworzyła system ochrony instytucjonalnej IPS, który opiera się na mechanizmie funduszu pomocowego. Należy do niego także Bank Spółdzielczy w Kobierzycach.

Jedną z obaw klientów banków jest to, czy pieniądze zgromadzone na rachunku czy złożone na lokacie są bezpieczne. W związku z tym banki stosują różne zabezpieczenia, aby uspokoić klientów. Zrzeszająca ponad 200 Banków Spółdzielczych grupa SGB stworzyła tzw. system ochrony instytucjonalnej IPS. W razie jakichkolwiek trudności IPS powoduje, że bank otrzymuje pomoc od Spółdzielczego Systemu Ochrony.

IPS to gwarancja płynności i wypłacalności banku.