linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt inwestycyjny - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na inwestycje w rzeczowy majątek trwały związany z działalnością firmy.

Co to jest kredyt inwestycyjny dla firm?

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, odtworzeniowym lub na zakup środków trwałych. Pozwala na sfinansowanie budowy lub zakup nieruchomości na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Dodatkowo środki można przeznaczyć na sfinansowanie innych inwestycji w rzeczowy majątek trwały związany z podstawową działalnością firmy, np. zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, komputerów, samochodów osobowych i dostawczych. Przy  pomocy kredytu inwestycyjnego można również refinansować kredyt inwestycyjny zaciągnięty w innym banku oraz poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne.

Co musisz wiedzieć?
– kredyt do 80% kwoty realizowanej inwestycji
– kwota kredytu jest uzależniona, m. in. od aktualnej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno – finansowej wnioskodawcy, oceny zdolności kredytowej
– maksymalny okres kredytowania do 15 lat (w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 20 lat).

https://www.bskobierzyce.pl/gwarancja-de-minimis/