linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w ramach określonego limitu pozwala na elastyczne finansowanie kapitału obrotowego firmy. Zabezpiecza płynność finansową firmy na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.
Co to jest kredyt obrotowy w rachunku bieżącym?
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to finansowanie odnawialne w formie limitu w rachunku bieżącym lub pomocniczym. Dzięki niemu Twoja firma zyskuje swobodę dysponowania środkami finansowymi. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla firm przyznawany jest na pokrycie aktualnych wydatków firmy, na przykład na pokrycie pensji pracowniczych czy rachunków za media i na zapłatę za usługi i towary.
Jak działa kredyt obrotowy w rachunku bieżącym?

–  każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania,
– wpływy na rachunek bieżący w pierwszej kolejności pomniejszają ujemne saldo rachunku,
– zyskujesz natychmiastowy dostęp do środków pieniężnych;
– swobodnie dysponujesz środkami – środki z kredytu uruchamiane są tak samo jak własne,
– środki możesz przeznaczyć na dowolny cel.
Co musisz wiedzieć?
– kwota kredytu obrotowego w rachunku bieżącym uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów,
– kwota kredytu nie może być większa niż trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący w PLN za ostatnie 12 miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełny rok,
– maksymalny okres kredytowania to 36 miesięcy.

https://www.bskobierzyce.pl/gwarancja-de-minimis/