linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą kredytobiorcy.

Co to jest kredyt obrotowy w rachunku kredytowym?
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to idealne rozwiązanie wpierające realizację planów rozwojowych firmy. To stabilne wsparcie w zapewnieniu płynności Twojej firmy. Pozyskane środki możesz przeznaczyć na doraźne potrzeby spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług, na spłatę kredytów obrotowych w innych bankach, na VAT.
Jak działa kredyt obrotowy w rachunku kredytowym?
Wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu. Kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest do zapewniania na tym rachunku środków.
Co musisz wiedzieć?
– kwota kredytu jest uzależniona od efektywności działalności gospodarczej
– wysokości i częstotliwości obrotów
– poziomu zdolności kredytowej
– maksymalny okres kredytowania to 36 miesięcy.

https://www.bskobierzyce.pl/gwarancja-de-minimis/