linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Rewolwingowy - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest dla klientów, którzy systematycznie notują wpływy na swoim koncie. Wysokość comiesięcznych wpływów ma bezpośredni związek z ustalonym limitem.
Co to jest kredyt rewolwingowy?
Kredyt rewolwingowy to taki, który zaciąga się wielokrotnie (i spłaca) w trakcie trwania jednej umowy kredytowej. Kluczowe znaczenie ma jednocześnie okres zawarcia umowy, który najczęściej jest relatywnie krótki. Środki uzyskane z kredytu można przeznaczyć na stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności, zarówno na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy czy realizację kontraktów.

Jak działa kredyt rewolwingowy?
Kredyt rewolwingowy pozwala na ponowne skorzystanie z kredytu w przypadku spłacenia jego całości lub części podczas trwania umowy kredytowej. Każda spłata kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej, powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając kredytobiorcy wielokrotne wykorzystania limitu, ale tylko do czasu całkowitego wygaśnięcia zawartej umowy. Kredyty rewolwingowe są zaciągane na ogół na krótki okres.
Co musisz wiedzieć?
– kwota kredytu uzależniona jest od wysokości i częstotliwości obrotów, poziomu zdolności kredytowej
– maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy.