linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Unijny SGB - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt Unijny SGB

Kredyt Unijny SGB

“Kredyt unijny SGB” jest produktem pozwalającym sfinansować przedsięwzięcie realizowane w ramach programów unijnych, zarówno w części podlegającej dotacji, jak i w pozostałej.
„Kredyt unijny SGB” przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Jeden kredyt, o korzystnych warunkach, może finansować przedsięwzięcie zarówno w części pomostowej, tj. podlegającej zwrotowi z dotacji, jak i pozostałej części projektu.

„Kredyt unijny SGB” udzielany jest na warunkach preferencyjnych :