linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek Pomocniczy - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Rachunek Pomocniczy

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny, fundusz inwestycyjny określony w art. 15 ust. 1hb Ustawy CIT) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Korzyści: