linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek Powierniczy - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Rachunek Powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy – co to jest?

Rachunek powierniczy zabezpiecza deweloperowi środki na inwestycję, a klientowi – właściwe wykorzystanie jego pieniędzy przeznaczonych na nabycie nieruchomości. Transakcja z wykorzystaniem rachunku powierniczego umożliwia stronom wsparcie niezależnego, obiektywnego partnera finansowego.

Produkt oferowany w 2 wariantach:

Cechy produktu:

Pełna kontrola wypłat przez Bank:

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z: