linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Szybki Kredyt Gotówkowy, decyzja na miejscu, bez zaświadczeń - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla Ciebie Szybki Kredyt Gotówkowy, decyzja na miejscu, bez zaświadczeń

“Szybki” Kredyt gotówkowy

decyzja na miejscu, bez zaświadczeń

• Maksymalna kwota 5 000zł
• Oprocentowanie 10% w skali roku
• Kredyt udzielany do 24mc
• Prowizja 5% (nie mniej niż 50zł)

 

Aby skorzystać z naszej oferty odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Kobierzycach lub skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta.

 

Przykład reprezentatywny:

KREDYT GOTÓWKOWY SCORING

  1. odsetki od kredytu 564,40 zł,
  2. prowizja za udzielenie kredytu 5 % kwoty udzielonego kredytu, tj. 263,00 zł (finansowana z kwoty kredytu)

 

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-12-2022 r.