linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt odnawialny w ROR - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR – korzystasz kiedy potrzebujesz

Kredyt odnawialny w ROR to komfort w planowaniu wydatków i niski koszt kredytu – wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, to możliwość wielokrotnego wykorzystania do wysokości limitu, to długi okres kredytowania z możliwością wielokrotnego odnowienia.
Kredyt w ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) to dodatkowe środki na Twoje nieprzewidziane wydatki! Możesz je przeznaczyć na dowolny cel. Doskonale sprawdzi się w razie nieplanowanych wydatków – bo pieniądze są dostępne na rachunku bankowym bez dodatkowych formalności i wniosków.
Wystarczy, że posiadasz regularne dochody i konto w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach. Kwota kredytu to trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Wartość przyznanego limitu powiększa wysokość posiadanych na koncie środków.
Klient, który uzyskał kredyt odnawialny w wysokości 5 000 zł i posiada środki własne na koncie bankowym w wysokości 3000 zł, faktycznie dysponuje kwotą 8 000 zł. Dostęp do pieniędzy jest zagwarantowany przez cały czas trwania umowy, ale faktycznie można z nich skorzystać w momencie, kiedy własne środki zostaną wyczerpane.
Każdy wpływ na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości ustalonej górnej granicy zadłużenia.
Swoboda wykorzystania przyznanych środków oraz możliwość korzystania z pieniędzy banku wielokrotnie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków, to największe zalety kredytu odnawialnego.
Kredyt odnawialny w ROR w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach w wysokości 5 000 zł to koszt ok. 35 zł miesięcznie przy pełnym wykorzystaniu kredytu (bank naliczy odsetki tylko od kwoty wykorzystanego kredytu).

Odwiedź placówkę Banku Spółdzielczego w Kobierzycach lub skontaktuj się z nami przez formularz  NAPISZ DO NAS

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu odnawialnego w ROR w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach:
kwota udzielonego kredytu 5 000,00 zł, Całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,00 %, całkowity koszt kredytu wynosi 2 582,75 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1 997,75 zł,
prowizja za udzielenie kredytu 2 % kwoty udzielonego kredytu, tj. 100,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2 % odnawianej kwoty kredytu, tj. 400,00 zł, koszty usług dodatkowych 85,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł; koszty otwarcia i prowadzenia ROR „Konto TAK” kredytobiorcy 60,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 0,00 zł (w przypadku dokonania min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym) wznowienie (wydanie kolejnej) karty 25,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,56%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 582,75 zł. Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 18.01.2022 r.