linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Świadczenia Rodzinne 500+ i RKO - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla Ciebie Świadczenia Rodzinne 500+ i RKO

Świadczenia Rodzinne 500+ i RKO

Od 1 lutego 2022 r. Bank Spółdzielczy w Kobierzycach udostępnił możliwość składania w bankowości internetowej Wniosków o Świadczenia Programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz 500+ na nowy okres świadczeniowy w 2022 r., bez wizyty w urzędzie.

Program Rodzina 500+
Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje nowe wnioski i wypłaca na bieżąco przyznane świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. przyjmuje wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Ważne:
Gminy będą kontynuowały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:
• bankowość elektroniczną,
• przez Platformę PUE ZUS,
• portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Rodzinny kapitał opiekuńczy
Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, dostępne od 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie RKO:
• można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca,
• jest ono niezależne od dochodu rodziny,
• można otrzymać je w wysokości 500 zł przez 24 miesiące lub 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?
1. Zaloguj się do bankowości internetowej https://konto.bskobierzyce.pl/
2. Wejdź w zakładkę “Świadczenia”
3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

UWAGA!
Każdy wniosek na Świadczenie należy złożyć osobno. Świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.