linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kariera - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Kariera

Aktualne oferty pracy:

Analityk do zespołu Analiz Kredytowych ( Kobierzyce )

Twój zakres obowiązków

Nasze wymagania

To oferujemy

 

Doradca Klienta 

Twój zakres obowiązków

Nasze wymagania

To oferujemy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@bankbs.pl. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, uprzejmie informujemy:

Administratorem danych osobowych kandydata jest Bank Spółdzielczy w Kobierzycach z siedzibą w Kobierzycach, przy ul. Spółdzielczej 5. Kontakt tel.: 71 311 12 28, e-mail: sekretariat@bankbs.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą skontaktować się Państwo poprzez adres e-mail: iod@ bankbs.pl.

 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a). Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy. Złożenie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych – jeżeli ich zakres wykracza poza zakres określony w przepisach prawach w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.

Dostęp do danych osobowych kandydatów będą posiadać upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty świadczące na rzecz Banku usługi na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające, którymi mogą być dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych). Dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Banku lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo. Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹§1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.