Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • ubezpieczenie mieszkań, domów również w budowie oraz ruchomości domowych.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • auto -casco
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
 • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie zwierząt
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego
 • NW rolników
 • ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami Budżetu Państwa
 • ubezpieczenie kart płatniczych
 • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Ubezpieczenia dla firm i instytucji w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • ubezpieczenie mienia i ruchomości podmiotów gospodarczych
 • ubezpieczenie komunikacyjne

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ