Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • ubezpieczenie mieszkań, domów również w budowie oraz ruchomości domowych.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • auto -casco
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
 • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie zwierząt
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego
 • NW rolników
 • ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatami Budżetu Państwa
 • ubezpieczenie kart płatniczych
 • grupowe ubezpieczenie klientów Banku Spółdzielczego w Kobierzycach

Ubezpieczenia dla firm i instytucji w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

 • ubezpieczenie mienia i ruchomości podmiotów gospodarczych
 • ubezpieczenie komunikacyjne

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ


i-Rolnik to nowy serwis Concordii.

Kto może założyć konto?

Rolnik, który ma lub miał wykupioną w Concordii umowę ubezpieczenia:

 • upraw rolnych,
 • gospodarstwa,
 • agro casco,
 • koni,
 • produkcji zwierzęcej.

Dodatkowym warunkiem jest to, aby polisa była zawarta w przeciągu 39 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji.

UWAGA

Dane podane w formularzu rejestracyjnym (m.in. PESEL, adres e-mail) muszą być zgodne z danymi na polisie, której numer podano w celu założenia konta.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Na ten moment są to:

 • prognoza pogody,
 • lista polis,
 • lista szkód.

Szczegółowe informacje znajda państwo TUTAJ