SMS Banking

Usługa pozwala na kontakt z Klientem za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na telefon komórkowy. Wiadomości wysyłane w ustalonych przez Posiadacza rachunku godzinach i zawierają informacje o saldach rachunków oraz ostatnich obrotach na koncie.