Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!
Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
• dowód osobisty,
• tymczasowy dowód osobisty,
• prawo jazdy,
• książeczka wojskowa,
• książeczka marynarska,
• paszport,
• karta stałego pobytu,
• dokument zagraniczny,
• inny dokument (niezdefiniowany),
• oraz dowód rejestracyjny, karty.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl