linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zastrzeganie karty i dokumentów - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Usługi dodatkowe Zastrzeganie karty i dokumentów

Zastrzeganie karty i dokumentów

Zastrzeganie karty

Straciłeś kartę płatniczą ? Nie ryzykuj ! Skorzystaj z wygodnego systemu do zastrzegania kart.

Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży karty:

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy natychmiast ją zastrzec dzwoniąc do Systemu Zastrzegania Kart, który działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu:

(+48) 828 828 828 lub (+48) 22 515 31 50

Kartę można zastrzec również w Oddziale Banku w godzinach pracy placówki.

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat wynikłych z nieuczciwego wykorzystania karty.

Dowiedz się więcej o Systemie Zastrzegania Kart: www.zastrzegam.pl

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!
Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
• dowód osobisty,
• tymczasowy dowód osobisty,
• prawo jazdy,
• książeczka wojskowa,
• książeczka marynarska,
• paszport,
• karta stałego pobytu,
• dokument zagraniczny,
• inny dokument (niezdefiniowany),
• oraz dowód rejestracyjny, karty.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl