Home Banking

Usługa Home Bankingu pozwala na zdalny dostęp do rachunków z Instytucji oraz Firm. Jest to aplikacja instalowana w siedzibie Klienta, która umożliwia połączenie do banku za pośrednictwem modemu telefonicznego lub przez sieć Internet. Program komputerowy pozwala wykonywać przelewy, prowadzi ewidencję wykonanych operacji, pobiera aktualne wyciągi z rachunków, umożliwia tworzenie własnej listy kontrahentów oraz posiada funkcję importu przelewów z innych programów księgowych. Przelewy wysyłane do banku są akceptowane tylko przez uprawnione osoby - do każdego posiadanego rachunku można zdefiniować różne pary osób akceptujących przelewy.